مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر
مرور رده

آموزش کامپیوتر

مشکل بالا نیامدن ویندوز ۱۰

بسیار ناراحت کننده است زمانی که سیستم خود را روشن میکنید تا وارد ویندوز شوید ولی متوجه میشوید که ویندوز به اصطلاح بالا نمی آید و نمیتوانید وارد ویندوز شوید در دیجیتالیا برای شما راه های رفع این ایراد را جمه آوری کرده ایم .