مرور رده

اخبار اکوسیستم استارتاپی

اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان را در دیجیتالیا بخوانید. اخبار اکوسیستم استارتاپی شما را از آخرین اتفاقات در کمترین فرصت باخبر میکند. هر اکوسیستم یا زیست‌بوم متشکل از یک یا چند چرخه حیات است و هر کدام از این چرخه‌ها وابسته به عناصری هستند که با یکدیگر رشد می‌کنند و توسعه می‌یابند.

برای مثال، یک موجود زنده برای ادامه حیاتش در یک اکوسیستم نیازمند مواد غذایی است و محیط نامطلوب ممکن است موجب نابودی‌اش شود. استارتاپ‌ها همچون موجودات زنده در یک اکوسیستم به تعامل با بازیگران آن و رشد جمعی نیازمندند و نمی‌توان اجزای یک اکوسیستم را مستقل از کل بررسی کرد.

این واقعیت که نوپاها در برخی نقاط بیشتر به نتیجه می‌رسند و در برخی کمتر، معلول وجود چنین بستری است که در نقاطی مانند سیلیکون ولی و پس از آن مناطقی نظیر بوستون، سیاتل، بولدر و لندن بسیار فراهم تر و در نتیجه تراکم کارآفرینان و ضریب موفقیت آنها در چنین نقاطی از سطح جهانی بسیاربالاتر است.

نکته شایسته ذکر آن است که نمی‌توان بدون کنار هم گذاشتن این اضلاع، برای رشد فعالیت‌های نوپا انتظار شکل گیری زیست بومی کامل و بستری مناسب را داشت. اگرچه این تحولات اینک در کشور آغاز شده است و در روزنامه ها، سایت‌های عمومی وتخصصی و مجلات تخصصی انعکاس مباحث مربوط به آن را می‌توان یافت؛ اما هنوز قطعات بسیاری از جورچین این فضا ناقص و نیازمند توجه بیشتری است. اگر علاقه مند به اخبار اکوسیستمی هستید این صفحه از دیجیتالیا را دنبال کنید.