سرعت رشد تکنولوژی به قدری بالا میباشد که باید روزانه افراد به روز شوند، عاشقان و شیفتگان دنیای تکنولوژی کسانی میباشند که هروزه از این فضا برای رشد خودشان استفاده مینمایند.

دیجیتالیا، رسانه ای میباشند که برای علاقه مندان و دنبال کنندگان افرادی که در حوزه تکنولوژی و فناوری روز دنیا که دنبال مرزهای فیزیکی و جغرافیایی نمیباشند و میخواهند فراتر از مرزهای جغرافیایی حرکت کنند و بیشتر بدانند، مورد استفاده است.

دیجیتالیا دغدغه های اصلی کاربران در فضای دیجیتال را مورد هدف قرار داده تا به غیر از اطلاع رسانی بروز در این زمینه، آموزش های مهم و ضروری که کاربران درگیر آنها میباشند و در منابع فارسی یافت نمیشوند را گردآوری نماید.

دیجیتالیا عضوی از خانواده سایت های سکوی اول میباشد…