تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان

0

ماهیت انسانی سازمانها و پیچیدگی روزافزون محیط، مسائل و چالشهای متعددی را برای کارکنان و مدیران پدید آورده است در این پست از دیجیتالیا به تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان میپردازیم .

مردم اغلب چنان به استرس عادت کرده اند که از وجود آن در خود بی خبرند.بسیاری از ما به رغم این که عصبی و هیجان زده می شویم ، از تاثیرات عوارض ضعیف کننده و مخرب در امان نیستیم.حتی در صورتی که احساس یاس و اضطراب نکنیم ،استرس می تواند شیوه و طرز رفتار ما را با دیگران تغییر داده ،یا به بدن ما آسیب جدی وارد سازد.عوامل بسیار سبب بروز استرس می شوند .مثلا بیماری، دیر رسیدن به محل کار ، ترافیک و …..ما میتوانیم احساسات خود را تغییر دهیم . این کار از طریق تغییر در رفتار یا تغییر در تفکر و طرز فکرمان میسر می شود.به عنوان مثال انجام دادن مقداری از یک کار می تواند ما را از نگرانی درباره آن برهاند . ایجاد یک برداشت و فهم جدید از یک وضعیت خاص، از هراس و استرس ناشی از آن می کاهد.

 

استرس چیست؟‌

استرس به مجموعه واکنشهای عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش بینی نشده داخلی و خارجی اطلاق می گردد. فشار روانی تجربه ای است همگانی و عمومی که هر کس به کرات آن را درزندگی خود احساس کرده است بر خلاف تصور فشار روانی همیشه شامل حوادث ناخوشایند نیست بلکه می تواند محصول موفقعیتهای خوشایند و مطلوب نیز باشد که سازگاری مجددی را درفرد مطالبه می کند به عبارت دیگر شاید نکته اصلی درموقعیتهای تنش از نیاز به انطباق و سازگاری مجددی است که برای فرد ضرورت پیدا می کند. فشار روانی نتیجه یک تعامل بین منابع مختلف فشار و فرد است. تمامی افراد یک موقعیت واحد را استرس زا تصور نمی کنند و اختلافات فردی آنان از نظر شخصیتی و تجارب زندگی پاسخ آنان را به فشار روانی تحت الشعاع خود قرار می دهد.

تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان

استرس شغلی چیست؟

‌به کارگیری فرد درکاری که توانایی ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر درفعالیت کاری او می تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود. به طور کلی استرس شغلی نوعی استرس است که با محیط کاری یا عوامل مرتبط با محیط کاری فرد ارتباط دارد تغییر درفعالیت های کاری همچون فن آوری جدید یا تغییر اهداف ممکن است باعث ایجا داسترس شود استرس سازمانی را می توان با مقیاس کارگریزی و کیفیت کاراندازه گیری کرد.

 

استرس شغلی دلیل و آثار بر عملکرد کارکنان درسازمانها

دردهه اخیر موضوع استرس و آثار آن درسازمان یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است و فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده وازبین می برد. توجه به محیط های شغلی و شرایط کار کارکنان امری است که موجب بالا بردن کیفیت کار حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و جهت بهره جویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است با توجه به تاثیر استرس شغلی بر زندگی و کارکنان دست اندردکاران این گونه سیستم ها باید عوامل مرتبط با رضایت مندی را یافته و جهت پیشرفت و ارتقای سطح کارایی کارکنان مورد توجه قرار دهند.

 

برخی از عوامل استرس زا عبارتند از:‌

۱ – حمایت نکردن مسئولین از کارکنان خود
۲ – نبود مشاوره و ارتباطات
۳ – دخالت های زیادی درمسایل شخصی اجتماعی و زندگی خانوادگی
۴ – حجم زیاد کارها با بیش از اندازه کم بودن کار
۵ – فشار بیش از حد ناشی از غیر واقعی بودن مهلت انجام کارها
۶ – انجام کارهایی که بسیار مشکل اند و یا لزوم چندانی به انجام آنها نیست
۷ – نداشتن مهارت کافی درنحوه انجام کار
۸ – شرایط نامطلوب کاری
۹ – داشتن شغلی که متناسب با شاغل نباشد
۱۰ – نداشتن امنیت شغلی وترس از بیکار شدن

 

اثرات استرس درمحیط کار

استرس روی سازمان ها وافراد موجود در آن تاثیر می گذارد تاثیر استرس سازمانی با افزایش میزان کارگریزی، تعویض زود هنگام کارکنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع، کاهش میزان امنیت شغلی، عدم سلامت محیط کار، کنترل ضعیف کیفیت محصولات و… ارتباط دارد. به بیان دیگر هر چه میزان استرس سازمانی بالاتر باشد، عوامل ذکر شده از فراوانی بیشتری برخوردارند.
استرس باعث فشارهای روانی بسیار بر روی فرد می شود که این فشارها به شکل های مختلف دررفتار فرد درمحیط کاری خود را نشان می دهد برخی از این رفتارها عبارتند از:‌

– زود رنجی یا پرخاشگری دربرخورد با همکاران و مراجعین
– بی تفاوتی و بی علاقگی به آراستگی ظاهر خود و دیگران
– کاهش خلاقیت و فقدان اعتماد به نفس
– بی تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات
– عدم توانایی تمرکز بر روی کار و ناتوانی درتصمیم گیری
– خستگی مفرط ناراحتی و احساس گناه
– ناتوانی درتحمل اطرافیان و تمایل به انزوا

همه این عوامل درنهایت منجر به کاهش بهره وری و افزایش ضایعات می شود و ازطرف دیگر این افرا به علت ناتوانی درکنترل احساسات، ناتوانی درتصمیم گیری صحیح و دیگر موارد ذکردشده استعداد فوق العاده درایجاد حادثه برای خود و دیگران پیدا می کنند.

تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان

پنج واکنش اساسی در برابر تنشهای محل کار:

• شریک غم دیگران بودن بی آنکه گامهای اساسی درجهت تغییر وضعیت برداشته شود؛
• .برای کاستن از سنگینی کار، طولانی تر و بیشتر کارکردن؛
• روی آوردن به تلاش جالب واکنشی به منظور اینکه بتوانیم سرزندگی را بازگردانده و کار بیشتری را در مدت کوتاهتری انجام دهیم.
• .جسماً از شغل خویش کناره گرفتن یا آن را رها کردن و به دنبال کار دیگری گشتن یا زمان و توان صرف شده در مسیر کار را کاهش دادن؛
• تجزیه و تحلیل وضع، بازبینی راهبردها و به جست و جــوی راهکـارهـایـی برای دگرگون سازی موارد پرداختن.

 

راههای مقابله با استرس

برای مقابله با استرس بایستی عوامل و زمینه های استرس را شناسایی تاراه کارهای مناسب با آنها به کار گرفته وعوامل استرس زا تعدیل شوند. استرس درسازمان اثرات نامطلوبی بر کمیت و کیفیت کارکارکنان بر جای می گذارد و عوامل و ریشه های استرس سازمانها تنها درسازمان نیست بلکه عوامل استرس زای برون سازمانی مختلفی وجود دارند که شخص را با تنش و استرس روبرو می سازد. به این ترتیب فرد با استرس وارد سازمان شده و ازطرف دیگر عوامل سازمانی استرس فرد را افزایش می دهد.
برخی از راههای کاهش استرس درمحیط کار به شرح زیر است:‌

۱- ‌اطلاعات و منابع مورد نیاز جهت انجام درست کارها را فراهم آورید.
۲- دریک زمان فقط یک کار را انجام دهید تافشارهای وارد بر خود را کاهش دهید .
۳- یک راه ارتباطی برای تقابل اجتماعی بین دیگر کارکنان و مدیران ایجاد کنید .
۴- پیشنهادهای دیگران درکمک به خود را بپذیرید.
۵- توانایی های خود را بشناسید و بیش از حد از خود انتظار نداتشه باشید .
۶- محیط فیزیکی مناسب فراهم آورید و ا زموقعیت های پر استرس دوری کنید .
۷- کارهایی را انجام دهید که برایتان لذت بخش و شای آفریننند .
۸- سعی کنید اوقات خود ار با کسانی بگذرانید که مصاحبت باآنها برایتان لذت بخش باشد و نه باکسانی که انتقاد کننده و خرد ه گیرند .
۹- آرام نفس بکشید، به طوری که قسمت پایینی شش های خود را به تحریک وادارید.
۱۰- تکنیک های آرامش بخش را به کار برید .
۱۱- یک واکنش نسبت به استرس، خشمگین شدن است درباره نحوه غلبه بر خشم خود بیشتر بیاموزید.
دردهه اخیر موضوع فشار روانی یا استرس و آثار آن درسازمان مورد توجه بسیار واقع گردیده است. واقعیات موجود در رفتار سازمانی نشان می دهد که درصد قابل توجهی از علل و موجبات بیماریهای روانی و کسالت های ناشی از خستگی کار شایع، بین کارکنان سازمان ها را می توان درشیوه های رفتاری ،‌برخورد ها و شخصیت مدیران جستجو کرد. البته تاثیر مخرب فشار روانی، فقط محدود به ایجاد بیماری نیست، این مشکل همچنین یک اثر زیان آور بر روی عملکرد های مهم مدیریت، نظیر:‌ نحوه تصمیم گیری، کیفیت روابط بین فردی، استانداردهای کار، کیفیت شغلی و بهره وری دارد.

 

ماهیت فشار عصبی دراسترس:‌

فشار عصبی یک حالت ارگانیک است که معمولا با افزایش تنفس، افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، پریدگی رنگ چهره،‌تنش و انقباض عضلانی و نشستن عرق سرد بر پیشانی همراه می باشد و تحت شرایط مناسب می تواند موجب تغییرات درعملکرد جسمانی شود.

علیرغم این واقعیت به عقیده انگلس، فشار عصبی «استرس» را نباید به عنوان نفوذ مخرب روان شناختی و یا جامعه شناختی که باعث بیماری روانی یا جسمانی فرد می شود درنظر گرفت، بر عکس بایستی فشار عصبی را به عنوان عاملی مورد توجه قرارداد که می تواند عکس العمل های متعدد ارگانیک سبب گردد که برخی از آنها ممکن است در ابتلا به بیماری نقش داشته باشند و برخی دیگر پاسخ های سالم و سازگارانه رشد شخصیت را موجب شوند
پاره ای از محققان ‌از جمله پیروان مکتب فروید عقیده دارند که انسان اصولاً با فشار عصبی ( استرس) متولد می شود و پس از تولد و درمسیر زندگی، تا نوجوانی سه بار استرس را تجربه می کند مرحله اول از شیرگرفتن و مرحله دوم فراگیری نحوه اجابت مزاج درایام کودکی و مرحله سوم برخورد با اولین آثار و علائم بلوغ می باشدکه به تدریج بر آنها فائق می گردد ولی درصورت عدم توانایی به عارضه ای که آن را ضربه روانی می گویند دچار خواهد شد .

با تمام جنبه های منفی که درفرهنگ عامه راجع به فشار عصبی«‌استرس»‌ وجود دارد معهذا این پدیده دارای جنبه های مثبت نیز می باشد. جنبه منفی استرس را استرس مخرب و یا «‌دلتنگی» «‌دلهرگی» و امثالهم می گویند که از دریافت خبرهای ناگوار و یا تقاضا های غیر منطقی به فرد دست می دهد. جنبه های مثبت استرس را استرس سازنده و یا وجد روانی می گویند که از دریافت خبر های شاد و خوشحال کننده برفرد عارض می گردد.

 

برخورد فرد با فشار عصبی:‌

هنگامی که فرد برای نخستین بار با فشار عصبی(‌استرس)‌روبه رو می شود تلاش درتطابق کل با عامل فشار زا و فشار عصبی فرد شروع می شود که شامل سه مرحله است مرحله اول آغاز فشار عصبی مرحله اعلام خطر و هشدار نام دارد درمرحله دوم فرد تواناییهای فیزیکی و احساسی خود را جمع کرده و شروع به مقاومت و دربرابر آثار منفی عامل فشار «‌فشار زا»‌ می نماید
ازطرفی اگر فرد به مدت طولانی درمعرض استرس از قرار بگیرد، مرحله سوم یعنی فرسودگی که عمدتا سه مشخصه یعنی حالت تحلیل احساسی مسخ شدن افراد/ احساس انجام کار درسطح بسیار پایین توسط فرد می باشد مصداق عینی پیدا خواهد کرد. دراین مرحله فرد توانایی لازم برای مبارزه با عامل استرس زا را درخود نمی یابد و تسلیم محض می شود .
اگر درسازمان عوامل تحریک کننده وجود نداشته باشند سطح کارایی پایین آمده و فرد دچار کسالت خستگی رخوت دلزدگی و بلاخره با اصطلاح محققان این زمینه زنگزدگی می گردد این حالت برای سازمان بسیار نامطلوب است وحکایت از اعمال مدیریت به گونه‌ای نامطلوب و ضعیف دارد .

 

منشاء فشارهای عصبی و استرس و اثرات آن:‌

فشارهای عصبی محیط کار دارای پویائی هستند و درسه مرحله قرار دارند :
– مرحله اول شامل منشاء‌ فشار زاهای عصبی هستند و از نتایج تجربیات فردی درشرایط مختلف و موقعیت های متفاوت دارای فشار عصبی ناشی می شوند .
– مرحله دوم فشار زاهای عصبی( استرس)‌ تجربه شده قراردارند و انعکاس عکس العمل فرد به استرس های بالقوه است که تحت عنوان تعدیل کننده ها عنوان می گردد .
– مرحله سوم فشارزاهای عصبی تجربه شده راکه منتج به نتایجی می گردد ومنشاء‌ فشارزاها تعدیل کننده ها و نتایج فشارهای عصبی می باشد .

 

نتایج فشارهای عصبی

استرس(‌فشار عصبی) اثرات خود را درشیوه ها مختلف رفتاری و جسانی نشان می دهد که درچهار گروه اساسی قابل طبقه بندی می باشد: اثرات فیزیولوژیکی / اثرات روانی/ اثرات شناختی/ اثرات رفتاری .
اثرات فیزیولوژیکی: اثرات فیزیولوژیکی شامل مواردی از جمله: افزایش فشار خون و ضربان قلب/ عرق کردن/ بالارفتن کلسترول/ بروز اشکال درتنفس/ تنش عضلانی/ سرد و گرم شدن/ نامرتب بودن دستگاه گوارش و…
اثرات روانی: اثرات روانی شامل مسایلی از قبیل : عصبانیت/ اضطراب/ افسرگی/ فرسایش روانی/ کم شدن احترام به خود/ عملکرد ضعیف فکری/ ضعف تصمیم گیری/ بر افروختگی/ مهاجم بودن/ نارضایتی از شغل/ خشم از سرپرستی/ خرابکاری/ احساس محرومیت نمودن/ عداوت با دیگران و…
اثرات شناختی: اثرات شناختی با فرایند های تفکر فرد مرتبط می شوند و مهم ترین مشکلات شناختی با مواردی از جمله این مسایل همراه هستند .
کم شدن تمرکز/ حافظه مغشوش/ کم شدن توجه و دقت/ ادراک نامنظم/ افکار پراکنده
اثرات رفتاری :اثرات رفتاری شامل مواردی ازجمله: نحوه کار/ غیبت، خروج از خدمت، کم‌کاری و…/ حوادث کار/ مصرف الکل/ مصرف داروهای مسکن و آرامش بخش / اشکال درایجاد ارتباط / رفتارهای غیر قابل پیش بینی و می گردد .
تعدیل کنند ه های استرس :
تحقیقات انجام شده درمورد استرس مبین این نکته است که تعدادی از عوامل اثرات تعدیل کننده بر استرس دارند که در دو دوره کلی قابل طبقه بندی هستند :
– از طرف نفوذ بر میزان استرس که فرد تجربه می کند.
– ازطریق نفوذ بر عکس العمل فرد با تجربیات استرس که بر نتایجی خود نمایی می نمایند، دارای اثراتی می باشد .اگر چه تعدیل کننده هایی که توضیح داده می شوند شناخته شده می باشند ولی دانش بشر در خصوص فرایندی فکری که ازطریق آنها این اثرات تولید می شوند هنوز بسیار ناقص است. تعدیل کننده ها شامل: خصوصیات شخصیتی/ سبک زندگی (‌رفتار از نوع الف-و نوع ب) / حمایت اجتماعی/ ارزشیابی شناختی استرس زاها/ حوادث زندگی/ عوامل حرفه ای و شخصی/ و… می باشند
خصوصیات شخصیتی : خصوصیات شخصی شامل مواردی از جمله خود باوری/ حسادت/ منفی گرایی می باشد .
سبک زندگی( رفتار از نوع A و نوعB): دیگر خصوصیات و تفاوت های افراد با یکدیگر باعث می شود که در رویدادهای استرس زا به گونه ای متفاوت با یکدیگر عمل نمایند. سن/ جنس / سلامتی/ موقعیت/ نوع ورزش/ نوع تغذیه و… تما م اینها رویدادهای استر زا دارای اثراتی هستند که شدت و اثر آن از شخص به شخص متفاوت می باشد. مشهورترین و شناخته شده ترین طبقه بندی افراد برای بررسی عکس العمل های فرد را در برابر استرس بر اساس مطالعات فردیمن و روزنمن در سال ۱۹۵۰ می باشدکه دو نوع خصوصیات شخصیتی درافراد تشخیص دادند و آنها را تحت عنوان «‌افراد نوعA» و « افراد نوعB» تقسیم بندی و مشخص نمودند که خصوصیات آْنها را درجدول شماره۴-۶ عنوان شده است.
حمایت اجتماعی: داد و ستد حمایت اجتماعی معمولا راهی برای کمک دربرخورد با استرس بوده و نقش بزرگی به منزله تعدیل کننده ای نیرومند ایفاء می کند
ارزشیابی شناختی استرس زاها: افراد مختلف، استرس از نوع خاصی را به گونه ای متفاوت ارزشیابی می نماینند و میزان زیان آوری و به چالش طلبیدن بستگی به ارزشیابی فرد با توجه به توان هایش دارد.
حوادث زندگی: بسیاری از استرس ها که بر فرد تاثیر می گذارند، ریشه و رویدادهای استرس زای مربوط به زندگی شخصی دارند .
عوامل حرفه ای: علاوه بر عوامل ذکر شده شواهدی دال بر تاثیر عوامل حرفه ای بر ایجاد و یا جلوگیری از استرس وجود دارد. دررابطه با عامل تاثیر گذاری درزندگی شخصی نوع جنسیت فرد (‌مرد یا زن) احتمال دارد که تعدیل کننده حملات استرسی باشد. تحقیقات نشان داده که در صورت مساوی بودن کلیه شرایط، زنها تجربه روانی بیشتری از اثرات استرس (‌فشار عصبی) می نمایند درر حالیکه مردها از نتایج جسمی استرس رنج می برند .
از طرفی پاره ای عوامل حرفه ای به نظر می رسد که در ایجاد استرس تاثیر گذار باشند. دندان پزشکان به علت الزامات زمان بندی و ادراک منفی بیماران از مداوا بیشتر در معرض استرس هستند، در حالی که کارکنان دولت به دلیل ابهام شغلی استر س را تجربه می کنند .

 

مدیریت فشار عصبی(‌استرس)

مدیریت فشار عصبی(‌استرس)‌کار ساده ای از جمله اصلاح سازمان و یا تعریف مجدد وظایف آن نمی باشد بلکه به متغیرات و روابط متقابل بسیار پیچیده ای مرتبط می شود که آگاهی و توانایی بسیار بالایی در اِعمال آن مورد نیاز است .
تقلیل و رفع فشار عصبی از نظر مدیریت رفتار سازمانی و اصول روابط انسانی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. از طرفی کارمند که به هر دلیل گرفتار گرداب فشار عصبی است، عملاً بخشی از ثروت معنوی جامعه می باشد که درمعرض خسارت قرار می گیرد و این وظیفه مدیران است که با کمک محققان، یک یک کارکنان را از نظر رفتاری زیر نظر داشته باشند و درجلوگیری از وارد شدن این خسارت کوشش و اهتمام نمایند .
دراین رابطه دو دسته اقدامات درجهت حذف فشار عصبی در سازمان و زندگی باید توامان انجام شوند. دسته اول اقدامات و تلاش هایی است که محققان به انحاء مختلف به آن اشاره داشته اند و جنبه پیش گیری و معالجه دارند و اگر چه شرط لازم بر دفع استرس هستند ولی کافی نمی باشند. این اقدامات تحت عنوان اقدامات مقطعی درمقابله با فشار عصبی مشخص شده اند. دسته دوم شامل اقدامات ریشه ای می گردند که بیشترین اهمیت را در رابطه با حذف کامل فشار عصبی از وجود انسان دارد اقدامات اساسی و ریشه ای معرفی می‌شوند.

 

سازمان سالم و فشار عصبی( استرس)

سازمان سالم به عنوان یک پارادایم تحقیق سلامت فرد و سازمان از مدت ها پیش مورد توجه دانشمندان بوده است. گروهی از دانشمندان معتقدند که سازمان سالم قادر است با محیط خارجی و داخلی خود به تطابق برسد و توانایی ها، انرژی خلاق و مسئولیت های کارکنانش را بر انگیزاند و درنتیجه این اقدامات مثبت، تنش و فشار روانی کارمند را تقلیل دهد.

 

فرد سالم و فشار عصبی

قبل ازاجرای هر گونه تاکتیک اعم از فیزیکی و یا روانی باید مسایل فرد را مور د توجه قرار داد و به او دراستقرار تعادل با درون و محیط خارج کمک کرد تا راه برای تاثیر گذاری تکنیکهای رفع فشار عصبی هموار گردد که بدواً به فرد سالم و فشار عصبی و سپس بکارگیری تکنیک های مختلف برای تقلیل فشار عصبی اشاره می شود .
فرد سالم از نظر شخصیتی به عقیده محققان در تعادل کامل با محیط داخلی و خارجی خود می باشد و درصورت کارمند بودن علاوه بر موارد فوق، تلاش درتقلیل میزان ناسازاگاری بین سازمان رسمی و خود را دارد و به عقیده کریس ارجریس به پویایی موازنه همزمان داخلی و خارجی با محیط و یا سازمان رسیده باشد .
موازنه داخلی شخصیت وقتی موجودیت می یابد که اجزا شخصیت فرد با یکدیگر در تعادل کامل باشند. افرادی که شخصیت آنهااز نظر داخلی به تعادل رسیده باشد متعادل بوده و دارای تطابق با درون خود می باشند. در مقابل، موازنه خارجی وقتی وجود دارد که شخصیت به عنوان یک واحد کل با محیط خارجی به تطابق رسیده باشد. تعادل نهایی و کلی شخصیت از ادغام و انطباق این دو با یکدیگر تشکیل می شود و هر آینه این انطباق حاصل نگردد، فرد دچار عوارضی ناشی از فشارهای روانی و بیماریهای روانی تنی خواهد شد .
از طرفی فرد وقتی به درجه تعادل و تطابق رسید شخصیت سالم پیدا می کند. شخصیت سالم در محل کار با دیگران رفتاری دوستانه و متعادل دارد و هرگز جویای تحسین و تایید همکاران و مدیران نیست و ساده و بی تلکف وظایف خود را انجام می دهد وظیفه برای او به صورت یک هدف درمی آید و نه وسیله امرار معاش. شخصیت سالم درتفاوت های ظاهری انسان ها نابینا است و به همین دلیل سیاه، سفید، زن، مرد، بزرگ، کوچک، بومی و خارجی برایش فرقی ندارد و جسورانه و بی پروادر جستجوی حقیقت است. استرس به هر اندازه قوی باشد در این نوع شخصیت کمترین اثری ندارد زیرا استحکام شخصیتی او به اندازه ای قوی است که به سادگی متلاطم نمی شود.

 

اقدامات درمقابله با فشار عصبی

تغذیه صحیح و ورزش – استفاده کامل از تعطیلات -مدیریت زمان -دارو درمانی -آموزش تمدد اعصاب و مراقبه و تمرکز – تقویت مبانی دینی:

 

نتیجه گیری

عواملی چون شرایط نا مطلوب کاری ، تند کاری ، تلاش طاقت فرسای فیزیکی ، ساعات بسیاری را در محیط کار گذراندن و پرکاری مفرط ، موجب اختلال در سلامت روانی می شود .کار خسته کننده و تکراری و محیط نامطلوب فیزیکی و روانی از جمله : سروکار داشتن با افراد تند خو و همکاران پرخاشگر علاوه بر اختلال سلامت روانی موجب کاهش سلامت جسمانی نیز می شود این افراد زودتر و بیشتر از افراد دیگر به بیماری مبتلا می شوند و دیرتر بهبود می یابند. گروهی از صاحب‌نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند برای همین کارشناسان به مدیران پیشنهاد می کنند به استرس در محیط کار اهمیت زیادی بدهند.

آنها می توانند افراد دارای استرس را شناسایی کنند و به آنها آموزش دهند. با توجه به اینکه ما انسان ها از تاثیرات و عوارض ضعیف کننده استرس در امان نیستیم لذا جهت بهره وری و عملکرد مثبت کارکنان در سازمان که مستلزم کاهش عوامل خطر آفرین مثل استرس وجود دارد می باشد، بایستی در جهت بهسازی و ارتقای بهداشت روانی محیط کار به عنوان مهمترین ابعاد توسعه منابع انسانی هرگونه اقدام لازم را انجام داده تا ضمن تبدیل شدن محیط کار به عنوان یک فضای آرام وقابل قبول زمینه را جهت رشد وشکوفایی وعملکرد مثبت کارکنان فراهم آوریم . تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 1 =